Module:

 

Omschrijving:

 Afschrijvingen

Via deze module wordt er een sub-administratie opgebouwd met artikelen en goederen waarop wordt afgeschreven. Tevens is er een routine aanwezig om de bijbehorende journaalposten te genereren.

 


 Budgetten

Voor het budgetteren van grootboekrekeningen is deze module beschikbaar. Deze begrotingen kunnen worden gecombineerd met de Proef- en Saldibalans en eventueel met de aanwezige Balans of V&W rekening.

 


 Balans en V&W

Voor het verder verdichten van een Proef- en saldibalans kan een schema voor een Balans en een schema voor een V&W rekening worden toegevoegd. Aan de hand van dit schema wordt een Balans of Resultatenrekening samengesteld. De cijfers worden afgedrukt in combinatie met de cijfers van het voorgaande boekjaar of in combi- natie met budgetten.

Specifikatie van de opbouw van deze cijfers is aanwezig.

 


 Betalingsopdrachten

Voor de leveranciers kunnen op verschillende wijzen betaalopdrachten worden samengesteld. Dit kan op papier via verzamelstaten, maar ook door bestanden aan te leggen welke door de gangbare telebankierprogramma’s kunnen worden verwerkt. Specifieke banken kunnen door ons worden toegevoegd.

 


Aanmanen/Rentenota’s

Voor de klanten kunnen aanmaningen worden samengesteld. Dit geschiedt op basis van een soort mail-merge. Via een simpele tekstverwerker stelt u de lay-out samen, welke wordt gecombineerd met de financiële gegevens.

Bij de rentenota’s worden er aanvullende nota’s gegenereerd op openstaande of te laat betaalde nota’s.

 


Kostenplaatsen

Voor het verder specificeren van grootboekrekeningen kunt u kostenplaatsen toevoegen. Overzichten op combinaties van rekening/kostenplaats en kostenplaats/rekeningen zijn aanwezig.