Naast ProBoek hebben we ook gesproken over het pakket Projekt Administratie. Ook dit pakket bestaat uit een
  basispakket en uitbreidingsmodules.

Module

Omschrijving

Basispakket

Het basispakket bestaat uit alle noodzakelijke elementen om een volledige projektadministratie te voeren, zijnde:

 • Klanten
 • Leveranciers
 • Disciplines
 • Modelbegrotingen
 • Projekten
 • Projektbegrotingen(intern en extern)
 • Proeffakturen
 • Fakturatie

Tevens zijn opgenomen de algemene overzichten op de projekten, zowel organisatorisch, financieel als t.b.v. het onderhanden werk.

Planningsmodule

Uitbreiding op het basispakket, waarin is opgenomen:
 • Voorcalculatie(=uitgebreide begrotingen welke kunnen worden gecomprimeerd tot de interne begroting)
 • Planning per projekt
 • Interne opdrachten
 • Werklijsten
 • Offerteaanvragen aan leveranciers
Cost Accounting Aanvullende tabellen voor het opzetten van 1 of meerdere cost account-modellen. Op dit moment zijn er 3 modellen standaard.
PZ Module Uitbreiding van de gegevens per medewerker t.b.v. het begroten van personeelskosten. Het betreft hier specifieke salariscomponenten, studiekostenvergoedingen en functies. Tevens worden er extra overzichten toegevoegd waarmee de ziektedagen, verlofdagen e.d. kunnen worden gevolgd, alsmede extra vergelijkingen op de begrote uren per medewerker en de werkelijk gemaakte uren.

PROLEGAL

Het zakenpakket voor advocaten en juristen:

 • Urenregistratie
 • Zaken-administratie
 • Archivering
 • Grifiie
 • Afgegeven toevoegingen
 • Declaratievoorstellen
 • Archivering van zaken

 

 • Kilometerregistratie
 • FinanciŽle overzichten van zaken
 • Overzichten van Eigen bijdrage
 • Gelden/Depot derden 
 • Declaraties
 • Omzetoverzichten
 • Jaarafsluiting en koppeling met ProBoek vindt u o.a. terug in het zakenpakket voor allen die juridisch werkzaam zijn!!!

 


Index | Modules Proboek | Projectadministratie | Info Aanvraag

 ©2000 Prado Software